Thư gửi Smirnesi

Lời chào

Ignatius, Theophorus, đối với Giáo Hội của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô yêu quý, đã có được lòng thương xót trong mọi ân sủng, đầy tràn niềm tin và tình bác ái, đầy tràn mọi đặc sủng của Thiên Chúa và của Chúa Thánh Thần đấng ban phát cho Smyrna ở châu Á, tôi xin gửi lời chào trong tinh thần không bao giờ tắt và trong lời của Thiên Chúa.

Chịu đóng đinh trong thân xác và linh hồn vào thập giá Chúa Kitô

I. 1. Vinh danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã làm cho các bạn trở nên khôn ngoan. Tôi đã nhận thấy rằng các bạn đã trở nên hoàn hảo trong đức tin không thay đổi, như là bị đóng đinh trong thân xác và trong linh hồn vào thập giá của Chúa Giêsu Kitô và được xác nhận trong tình yêu máu huyết của Ngài. Các bạn hoàn toàn bị thuyết phục bởi Chúa chúng ta, đó là thực sự của giống nòi của David theo xác thịt ( x. Rm 1, 3 ), Con Thiên Chúa theo ý muốn và quyền năng của Thiên Chúa, thực sự sinh ra bởi Đức nữ đồng trinh, chịu phép rửa bởi Gioan, bởi vì mọi công lý đã được ngài thực hiện ( x. Mt 3, 15 ). Ngài, theo Phonsio philato và chư hầu Hêrôđê, đối với chúng ta Ngài đã thực sự bị đóng đinh trong xác thịt, và với kết quả này và với thiên tính của Ngài và sự thương khó hồng phúc (chúng ta được sinh ra) để nâng cao mãi mãi, với sự sống lại của Ngài, một huy hiệu (Cf. Is. 5,26) trên các thánh của Người và những người theo Ngài, người Do Thái và dân ngoại, trong sự hiệp nhất với Giáo hội của Ngài.

Thiên Chúa chịu đau khổ thực sự và đã sống lại

II. Tất cả những gì Chúa chịu đau khổ bởi vì chúng ta đã được cứu. Và thực sự Ngài phải chịu đau khổ và sống lại, chứ không phải như một số kẻ ngoại đạo đã nói, Ngài chịu đau khổ chỉ là bề ngoài. Cách họ suy nghĩ, Ngài không có hình thể giống như ma quỷ.

Sự sống lại trong thân xác

III, 1. Tôi tin chắc và tôi tin rằng sau khi sống lại, Ngài vẫn trong xác thịt. 2. Ngài đến giữa các môn đệ đang vây quanh Phêrô và nói, hãy đến, chạm vào ta và thấy rằng ta không phải là quỷ bởi vì quỷ không có cơ thể ( x. Lc 24, 39; Giáo huấn của thánh Phêrô hoặc tin mừng của người Do Thái). Và ngay lập tức họ chạm và tin vào Người, đã chạm vào thịt và máu của Người. Đối với điều này, họ đã khinh thường cái chết, và họ được nâng cao lên. 3. Sau khi sống lại, Ngài đã ăn và uống với họ như trong xác thịt, mặc dù tinh thần hiệp nhất với Chúa Cha.

Chịu đựng tất cả trong Chúa Kitô

IV, 1. Anh em thân mến, Tôi khuyên anh em điều này, biết rằng anh em có linh hồn. Tôi đã cảnh báo anh em chống lại những con quái vật trong hình dáng con người, mà không chỉ không cần nhận, nhưng nếu có thể cũng không gặp; chỉ cần cầu nguyện để chúng ăn năn, có gì đâu mà khó. Chúa Giêsu Kitô, cuộc sống thật của chúng ta, có quyền lực. 2. Nếu có thể hiện thì cũng được thể hiện bởi Thiên Chúa, và tôi cũng vậy, đã thể hiện trong xiềng xích. Do đó, tại sao tôi lại tình nguyện chết bởi lửa, dao kiếm và thú dữ? Khi tôi gần với dao kiếm là gần với Thiên Chúa, gần với thú dữ là gần với Thiên Chúa, chỉ trong danh Chúa Giêsu Kitô. Để chịu đau khổ với Người những gì Ngài đã phải chịu đựng, Ngài chính là con người hoàn hảo đã cho tôi sức mạnh.

Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, sự sống lại của chúng ta

V, 1. Một số người không biết Ngài và từ chối Ngài và chưa bao giờ Ngài từ chối họ. Những người bảo vệ cái chết hơn là bảo vệ sự thật, họ không tin vào các tiên tri, luật Môisen và cho đến bây giờ cũng không tin vào Phúc âm và sự đau khổ riêng của chúng ta. 2. Họ nghĩ chúng ta trong cùng một cách. Đối với tôi, cái gì là quan trọng nếu một người ca tụng tôi và nguyền rủa Thiên Chúa của tôi, rằng là Ngài không nhập thể? Ai nói như vậy là từ chối Ngài một cách hoàn toàn, là tự đào huyệt cho chính mình. 3. Tôi không nghĩ rằng nó thì thích hợp để ghi tên của họ là kẻ ngoại đạo. Đối với tôi, họ không đáng để nhớ đến cho đến khi họ vẫn chưa biến đổi hướng đến mong ước mà chính là sự phục sinh của chúng ta.

Niềm tin và tình bác ái

VI, 1. Không ai bị lừa, ngay cả những á thần, vinh quang của các thiên thần, các nguyên tắc hữu hình và vô hình, họ sẽ bị lên án nếu không tin vào máu của Chúa Kitô. Ai có thể hiểu được, thì hiểu ( Mt 19, 12 ). Vị trí mà không ai hãnh diện; tất cả là niềm tin và bác ái, không có gì để ưu thích cả. 2. Hãy xem xét những người có quan điểm khác nhau về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô mà đã đến với chúng ta như là ngược với kế hoạch của Thiên Chúa. Không quan tâm đến từ thiện, bà góa, trẻ mồ côi, người bị áp bức, người bị cầm tù hoặc tự do, người đói hoặc khát.

Thực hành tinh thần bác ái cho sự sống lại

VII, 1. Họ ở xa với Thánh Thể và cầu nguyện bởi vì họ không nhận ra rằng Thánh Thể là thịt của đấng cứu chuộc chúng ta Chúa Giêsu Kitô mà đã đau đớn vì tội lỗi chúng ta và Chúa Cha trong lòng nhân từ của Ngài đã làm cho Chúa Giêsu sống lại. Họ từ chối thừa nhận món qùa của Thiên Chúa, và chết trong chính sự phủ nhận. Đối với họ, để chổi dậy họ nên thực hành tinh thần bác ái. 2. Nên tránh xa và không nói nơi công cộng cũng như chỗ riêng tư để theo các tiên tri và đặc biệt là tin mừng, nơi đó thể hiện sự thương khó và hoàn thành trong sự sống lại. Tránh thiên vị như là nguyên lý của sự xấu.

Đi theo giám mục và giáo sĩ

VIII,1. Như Chúa Giêsu Kitô dõi theo Chúa Cha, anh em hãy dõi theo giám mục và linh mục như các tông đồ, anh em hãy kính trọng các phó tế như là luật của Thiên Chúa. Không có giám mục không ai có thể làm điều gì mà liên quan đến Giáo hội. Tôi cho rằng bí tích Thánh Thể có giá trị khi được giám mục hoặc từ những người được ngài ủy quyền truyền phép. 2.Nơi đâu xuất hiện giám mục, nơi đó có cộng đoàn, như là nơi đâu có Chúa Giêsu Kitô nơi đó có Giáo hội công giáo. Nếu không có giám mục bí tích rửa tội và tình huynh đệ không hợp pháp; những thứ được ngài phê duyệt thì làm hài lòng Thiên Chúa, bởi vì tất cả những điều ngài làm thì hợp lệ và chắc chắn.

Tôn kính giám mục

IX,1. Sẽ là rất thông minh khi trở về với lương tri, và cho đến khi chúng ta có thời gian để trở về với Thiên Chúa. Sẽ là tốt đẹp khi nhận biết Thiên Chúa và giám mục. Ai tôn kính giám mục thì được Thiên Chúa tôn kính. Ai làm điều gì giấu giám mục là phục vụ cho quỷ dữ. Anh em hãy làm mọi sự trong tình bác ái, anh em sẽ xứng đáng. Trong tất cả mọi sự anh em đã chứng thực cho tôi và Chúa Giêsu Kitô (sẽ chứng thực) cho anh em. Cho dù tôi vắng mặt hay hiện diện anh em cũng đã yêu mến tôi. Thiên Chúa sẽ đền đáp cho anh em khi anh em chịu đựng tất cả vì Ngài.

Linh hồn tôi và xiềng xích của tôi

X,1. Những điều tốt anh em làm để nhận lãnh, như là các phó tế của Chúa Kitô, Philône và Agatopo họ đã tiễn tôi trong lời của Thiên Chúa. Họ cám ơn Thiên Chúa cho anh em, bởi vì anh em đã khích lệ họ trong mọi cách. Anh em sẽ không mất đi điều gì. Trong việc thay đổi cuộc đời tôi rất quý mến anh em và xiềng xích của tôi mà anh em không hề khinh miệt và với điều đó anh em sẽ không bị tủi hổ. Và niềm tin hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô sẽ không tủi hổ vì anh em.

Vui mừng vì Giáo hội tại Antiôkia đã có lại được bình an

XI,1. Lời cầu nguyện của anh em đã đến với Giáo hội Antiôkia tại Siria, nơi đó đã bị xiềng xích bởi việc yêu mến Thiên Chúa, tôi xin chào tất cả anh em, tôi không xứng đáng xuất hiện giữa anh em như là người bé mọn. Đối với ý muốn (của Ngài) tôi được cho là xứng đáng, không phải là vì lương tâm của tôi, nhưng là vì ân xủng của Thiên Chúa, mà tôi cầu xin để được hoàn toàn hướng đến Ngài trong lời cầu nguyện của anh em. 2. Bởi vì việc làm của anh em thì hoàn hảo dưới đất củng như trên trời, thích hợp với Giáo hội của anh em, với vinh quang Thiên Chúa, lời mời gọi của Thiên Chúa bầu cử để đến với Siria để chúc mừng cho những tín hữu này, bởi vì họ đã lấy lại được bình an và lấy lại được sự lớn mạnh của họ, và đã xây dựng lại (cộng đoàn) của họ. Do đó, hình như, hành động xứng đáng mà một người trong anh em đã được gửi với một lá thư, để chúc mừng họ đã đạt được nhờ vào Thiên Chúa, và mang lời cầu nguyện của anh em đến. Anh em suy nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo bởi vì anh em thì hoàn hảo. Thiên Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng ai muốn làm điều tốt.

Lời từ biệt

XII,1. Xin chào anh em trong tình bác ái huynh đệ ở Troade, nơi mà tôi củng viết cho anh em thông qua Burro, mà anh em đã gửi cùng với tôi đến êphesô, huynh đệ của anh em, và người mà đã khích lệ tôi trong mọi điều. Sẽ rất hữu ích nếu anh em bắt chước anh ấy bởi vì anh ấy là kiểu mẫu cho việc phục vụ Thiên Chúa. Ân sủng sẽ trả công lại tất cả cho anh. Xin chào giám mục người xứng đáng của Thiên Chúa, linh mục đáng kính, các phó tế những người bảo vệ của tôi và, từng người một, chào tất cả trong danh Chúa Giêsu Kitô, trong mình và máu Ngài, trong cuộc khổ nạn và phục sinh cả hồn lẫn xác, trong sự hợp nhất với Thiên Chúa và với anh em. Ân sủng, lòng từ bi, bình an và tính nhẫn nại luôn ở với anh em. XIII, 1. Xin chào gia đình anh em của tôi, với những người vợ và con cái, và với trinh nữ mà anh em gọi là những bà góa. Anh em hãy mạnh mẽ lên trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Philone là người ở cùng với tôi gửi lời chào anh em. Xin chào gia đình Tavia mà tôi đã kêu cầu củng cố niềm tin, bác ái về tinh thần cũng như vật chất. Xin chào Alce, một cái tên mà theo tôi là thân mật; mà Dafno, Eutecno và tất cả tên của họ không thể so sánh được. Anh em hãy sống tốt trong ân sủng của Thiên Chúa.