Nhan Tam Tran

Thư của Thánh Inhaxio thành Antiochia gửi tín hữu Roma

Lời chào

Ignatius, Teoforo (=người mang danh Thiên Chúa), một trong những người đã nhận được lòng thương xót trong vinh quang của Chúa Cha cao trọng và của Chúa Giêsu Kitô người con duy nhất của Người, Giáo Hội đã được yêu mến và giác ngộ trong ý thức của những ai mà muốn tất cả những điều đó tồn tại, trong đức tin và trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, chịu trách nhiệm trong vùng đất của Rôma, xứng đáng với Thiên Chúa, với việc thờ phượng, chúc tụng, tán dương, không thiên vị, chịu trách nhiệm trong tình bác ái, trao lề luật của Chúa Kitô và danh của Chúa Cha, lời chào của tôi trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Con của Chúa Cha. Đối với những người được hợp nhất trong xác thịt và tinh thần đối mỗi điều răn đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa trong hình thức chặt chẽ và giải phóng khỏi tất cả các vết nhơ hy vọng tốt nhất và niềm vui tinh khiết trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Bị xiềng xích trong Chúa Giêsu Kitô

I,1. Sau khi cầu nguyện với Chúa, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của các bạn và nhận được nhiều hơn tôi yêu cầu. Được ràng buộc trong Chúa Giêsu Kitô, tôi xin chào các bạn, nếu là ý muốn của Thiên Chúa rằng tôi xứng đáng cho đến chết. 2. Sự khởi đầu thì dễ dàng vượt qua, nhưng tôi muốn có được tài sản mà không gặp trở ngại. Vì vậy tôi sợ rằng tình yêu của các bạn đối với tôi là có hại. Với các bạn đó là điều dễ dàng để làm nếu các bạn muốn, nhưng đối với tôi nó thì rất khó khăn để tiếp cận với Thiên Chúa nếu không dành giụm.

Bàn thờ đã sẵn sàng

II,1. Tôi không muốn các bạn được loài người chấp nhận, nhưng chính là Thiên Chúa. Tôi sẽ không có nhiều cơ hội để hướng tới Thiên Chúa, cũng như các bạn, vì vậy nên thinh lặng mà làm việc. Nếu các bạn thinh lặng vì tôi, tôi sẽ trở thành Thiên Chúa, nếu các bạn yêu mến xác thịt của tôi, tôi sẽ rời khỏi đây. 2. Đừng quan tâm đến tôi nhiều hơn Thiên Chúa, cho đến khi đã sẵn sàng bàn thờ để cùng hát điệp khúc của tình bác ái để ca ngợi Chúa Cha trong chúa Giêsu Kitô, bởi vì Thiên Chúa đã đoái thương đến giám mục Syria, để cho ngài hướng từ đông sang tây. Hoàng hôn thì đẹp đối với Thiên Chúa và tăng lên trong ngài.

Người tín hữu bị người đời chán ghét

III,1. Anh em chưa bao giờ bổ nhiệm một ai, đã dạy dỗ người khác. Tôi mong anh em hãy ngưng việc dạy dỗ lại. 2. Đối với tôi anh em chỉ nên yêu cầu sức mạnh bên trong và bên ngoài, bởi vì không chỉ nói, mà còn muốn, không chỉ nói với tôi anh em là người tín hữu mà thực sự anh em là người tín hữu. Nếu tôi là người tín hữu tôi cũng có thể được mời gọi và do đó tôi trung thành cả khi tôi không lộ ra cho thế giới. 3. Không có gì hữu hình là tốt. Thiên Chúa Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà ở trong Chúa Cha chắc chắn nhận biết. Kitô giáo không phải là hành động xác tín nhưng là hành động lớn lao khi bị người đời chán ghét.

Tôi là công cụ của Thiên Chúa

IV,1. Tôi viết cho tất cả và thông báo rằng tôi tình nguyện chết cho Thiên Chúa, nếu tôi không bị anh em ngăn cản. Tôi xin anh em đừng tỏ lòng nhân từ với tôi một cách không thích hợp. Anh em hãy để tôi trở thành bữa ăn cho những con ác thú hầu hướng tôi đến với Thiên Chúa. Tôi là công cụ của Thiên Chúa và Tôi sẽ bị những con ác thú ngiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. 2. Anh em hãy vuốt ve những con ác thú vì chúng trở thành ngôi mộ và chúng không bỏ xót bất cứ gì từ thân xác của tôi và cái chết của tôi không gây gánh nặng cho bất cứ ai. Do đó tôi thực sự trở thành môn để của Chúa Giêsu Kitô, khi thế giới không còn nhìn thấy thân xác của tôi. Anh em hãy cầu nguyện cho tôi bởi vì thông qua chúng tôi sẽ trở thành tế phẩm cho Thiên Chúa. 3. Tôi không lệnh cho anh em như Phêrô và Phao lô. Họ chính là các tông đồ, đã bị xét xử; họ đã được tự do khỏi kiếp nô lệ. Nhưng nếu tôi đau khổ tôi sẽ được đặt cạnh họ trong Chúa Giêsu Kitô và sống lại trong Ngài. Bây giờ tôi bị xiềng xích và học không mong ước điều gì.

Hướng đến Chúa Kitô

V, 1. Từ Siria đến Rôma tôi đã chiến đấu với những con ác thú, trên mặt đất và dưới biển, từ sáng tới tối, tôi bị một nhóm lính trói với mười con báo. Chúng làm cho tôi trở nên tồi tệ hơn. Đối với tính độc ác của họ giúp cho tôi rèn luyện hơn nữa “nhưng tôi không biện minh cho điều này”. 2. Tôi có thể vui mừng trong những con ác thú anh em hãy chuẩn bị cho tôi và chúc mừng cho tôi ngay lập tức chúng sẽ giáng xuống trên tôi. Tôi sẽ lôi cuốn chúng bởi vì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nhai nghiến tôi và không có gì xảy ra, như đối với một số người, mà làm chúng khiếp sợ để chúng không chạm tới. Mặc dầu tôi không muốn, tôi sẽ thúc ép chúng. Anh em hãy tha thứ cho tôi, tôi biết điều đó sẽ có lợi cho tôi. 3. Bây giờ tôi bắt đầu trở thành môn đệ.Tôi không thèm muốn bất kỳ những gì là hữu hình và vô hình bởi vì tôi sẽ hướng đến Chúa Giêsu Kitô. Lửa, thập giá, giã thú, đau khổ, bong gân, trật khớp xương, cắt mất và đánh đập một phần chi thê, sự tra tấn dã man của quỹ dữ đến trong tôi, bởi vì tôi chỉ muốn tìm Chúa Giêsu Kitô.

Tình yêu thập giá

VII,1. Hoàng tử của thế giới này muốn làm hư hại và hủy hoại ý định của tôi hướng đến Thiên Chúa. Không có ai trong anh em hiện diện nơi đây ủng hộ điều đó. Anh em có cho tôi, nghĩa là cho Thiên Chúa. Anh em không thể nói về Chúa Giêsu Kitô, trong khi lại mong ước thế gian. Đừng để cho lòng ghen ghét chiếm ngự anh em. 2. Mặc dầu ở gần với anh em tôi cầu xin anh em đừng vâng nghe theo tôi. Anh em hãy vâng phục những gì tôi viết cho anh em. Tôi sống và viết cho anh em rằng tôi ao ước được chết. Sự đam mê của tôi là được đóng đinh, và sự mong ước của tôi không phải là ngọn lửa vật chất. Nước hằng sống nói trong tôi: ở đây cho Chúa Cha. 3. Chúng không lôi cuốn tôi nuôi dưỡng sự hũy hoại và sự yêu thích của cuộc sống này. Tôi muốn bánh của Thiên Chúa chính là mình thánh của Chúa Giêsu Kitô, của dòng dõi Davit và thức uống là máu của Ngài chính là tình yêu không bị hủy hoại.

Viết theo ý định của Thiên Chúa

VIII,1. Tôi không muốn sống thêm theo xác thịt. Điều này sẽ là nếu anh em muốn đến nó. Anh em muốn nó bởi vì cũng như anh em Ngài muốn thế. Tôi xin anh em điều này với một vài lời. 2. Anh em hãy tin tôi, Chúa Giêsu Kitô sẽ làm cho anh em thấy rằng tôi nói một cách trung thực; Ngài là lời không thể sai lầm với điều này Chúa Cha thực sự đã nói. 3. Anh em hãy xin cho tôi hướng đến Ngài. Tôi không viết theo xác thịt, nhưng theo ý định của Thiên Chúa. Nếu tôi chịu đau khổ là vì anh em đã yêu mến tôi, nếu tôi từ chối, anh em đã chán ghét tôi.

Lời cáo biệt

IX,1. Anh em hãy nhớ trong lời cầu nguyện của giáo hội tại Siria, đối với chủ chăn có Thiên Chúa trong sự biến đổi của tôi. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô trông non trong lời cầu nguyện và tình bác ái của anh em. 2. Tôi tự thấy xấu hổ khi được tính vào hàng ngũ này, tôi không xứng đáng bởi vì tôi là người cuối cùng và thất bại. Nhưng tôi đã nhận được lòng từ bi trở thành một ai đó, nếu tôi hướng về Thiên Chúa. 3. Tôi xin chào anh em và tình bác ái của giáo hội vì đã đón tiếp tôi trong danh Chúa Giêsu Kitô và không như người du hành. Thực vậy, nhằm không tìm thấy trên con đường của tôi một cách cụ thể họ đã đi đến thành phố trước tôi. X,1. Điều này tôi không viết cho anh em tại Smirne nhờ vào hồng phúc của thành Êphêsô. Với tôi giữa những người khác chính là Croco, tên thân mật của tôi. 2. Tôi nghĩ rằng anh em biết những người đến trước tôi từ Siria đến Rôma trong vinh quang của Thiên Chúa. Anh em hãy báo trước cho họ rằng tôi đang đến với họ. Tất cả họ đều xứng đáng trước mặt Thiên Chúa và trước mắt anh em: sẽ rất tốt nếu anh em chứng thực họ trong mọi điều. Tôi viết cho anh em chín ngày trước ngày đầu tháng chín. Anh em hãy mạnh mẽ lên cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô lại đến.